Hình ảnh trong Next.js, là một phần mở rộng của phần tử trong HTML được phát triển dành riêng cho Next.js để cải thiện tối đa hiệu suất. Nó bao gồm một loạt các tối ưu hóa hiệu suất tích hợp để giúp bạn đạt được Core Web Vitals tốt. Những điểm số này là […]

Xem thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký cập nhật về các mẫu và tiện ích mới cũng như tất cả những ưu đãi mà chúng tôi mang đến cho bạn. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông báo mới nào của chúng tôi!