Upload Image...
 1. Cho mục đích thương mại hoặc để đạt được lợi ích tài chính mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;
 2. Để gửi thư chuỗi, thư rác, “thư rác”, thông tin liên lạc kinh doanh hoặc gửi hàng loạt dưới mọi hình thức;
 3. Để quảng cáo một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoại trừ theo các điều khoản của một thỏa thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký kết với bạn;
 4. Dùng để khiến hệ thống máy tính và/hoặc mạng truyền thông của một người khác bị gián đoạn, bị hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả hơn;
 5. Dùng để lấy thông tin cá nhân, thông tin nhận dạng cá nhân, mật khẩu của người dùng cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp
 6. Mạo danh người dùng khác hoặc quấy rối, đe doạ bất kỳ người dùng nào
 1. Bạn không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang web, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.
 2. Bạn không được: phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong Trang web;
 3. Cam kết không sử dụng trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.
 4. Bạn chỉ có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại, hoặc chỉ trong phạm vi được Kan Solution cho phép bằng văn bản cho bạn;
 1. Một số phần của trang web của chúng tôi yêu cầu đăng ký. Để bạn nhận được các Dịch vụ, trước tiên bạn phải đăng ký trên Trang web.
 2. Khi đăng ký, chúng tôi hy vọng các thông tin bạn cung cấp là đầy đủ, đúng, chính xác
 3. Thực hiện đúng các điều khoản của chúng tôi khi sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật tại KanS