Thêm hình ảnh và thư viện hình ảnh sản phẩm

Rate this huong_dan

Hình ảnh được đo và đặt theo pixel, ví dụ: 800 x 800 pixel. Lưu ý rằng số đầu tiên là chiều rộng và số thứ hai là chiều cao. Chúng tôi khuyên bạn nên sắp xếp hình ảnh của mình trong một thư mục ngoại tuyến và giữ một bản sao lưu phòng trường hợp bạn cần chúng trong tương lai hoặc thay đổi nhầm một hình ảnh và muốn hoàn nguyên về bản gốc.

Loại hình ảnh

WooCommerce sử dụng ba loại Hình ảnh Sản phẩm cho các vị trí và mục đích khác nhau:

  • Hình ảnh Sản phẩm Đơn lẻ là hình ảnh lớn nhất và đề cập đến hình ảnh chính / nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm riêng lẻ của bạn.
  • Hình ảnh danh mục là hình ảnh có kích thước trung bình xuất hiện trong các vòng lặp sản phẩm, chẳng hạn như trang Cửa hàng, trang Danh mục sản phẩm, Sản phẩm có liên quan, Bán thêm và Bán chéo.
  • Hình thu nhỏ sản phẩm là hình ảnh nhỏ nhất được sử dụng trong các hình thu nhỏ của Thư viện Giỏ hàng, Tiện ích và (tùy chọn) bên dưới Hình ảnh Sản phẩm Đơn lẻ.

Thêm hình ảnh vào sản phẩm

Thêm hình ảnh sản phẩm và thư viện hình ảnh là các tùy chọn có sẵn ở phía bên phải khi thêm hoặc chỉnh sửa một sản phẩm trong cửa hàng của bạn từ WooCommerce> Sản phẩm.

Hình ảnh sản phẩm đơn lẻ (Ảnh đại diện)

Hình ảnh Sản phẩm là hình ảnh chính cho sản phẩm của bạn và được sử dụng lại ở các kích thước khác nhau trên toàn bộ cửa hàng của bạn. Chọn Đặt Hình ảnh Sản phẩm.

Chọn hình ảnh hiện có trong Thư viện phương tiện của bạn hoặc Tải lên hình ảnh mới.

Xóa và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh đó nếu cần.

Việc thêm, xóa và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm được thực hiện giống như hình ảnh nổi bật cho bài viết và trang.

Thư viện hình ảnh sản phẩm

Thêm hình ảnh vào Thư viện hình ảnh sản phẩm

Thư viện hình ảnh sản phẩm hiển thị tất cả hình ảnh được đính kèm với một sản phẩm thông qua hộp meta Thư viện sản phẩm.

Tạo Thư viện Sản phẩm bằng phương pháp tương tự như thêm Hình ảnh Sản phẩm, nhưng sử dụng hộp meta Thư viện Sản phẩm.

Sắp xếp lại hình ảnh trong thư viện sản phẩm

Hình ảnh trong thư viện sản phẩm có thể được sắp xếp lại dễ dàng thông qua thao tác kéo và thả. Đơn giản chỉ cần sắp xếp lại hình ảnh của bạn bằng cách di chuyển chúng xung quanh.

Xóa hình ảnh khỏi thư viện sản phẩm

Để xóa hình ảnh khỏi thư viện sản phẩm, hãy di chuột qua hình ảnh đó và nhấp vào dấu “x” màu đỏ.

Có thể bạn sẽ quan tâm

  • Thiết kế header

    Kéo và thả Trình thiết kế Header Tạo bất kỳ loại header nào với Trình thiết kế Header. Chúng tôi...

    Đăng ký tư vấn dịch vụ