Bảng giá Hosting

Website thành công không chỉ dựa vào yếu tố đẹp, mà nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố từ nội dung, cấu trúc code, nội dung, tuổi thọ, tốc độ, các liên kết khác. Bạn cần hiểu rõ thế mạnh của mình để có thể xây dựng chiến lược lâu dài cho website

Start

45,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 500MB

 • Băng thông: 10GB

 • Domain: 1

 • Subdomain: 10

 • POP3: 50

 • MySQL Database: 1

 • Park Domain 1

Basic

80,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 1GB

 • Băng thông: 50GB

 • Domain: 2

 • Subdomain: 10

 • POP3: 100

 • MySQL Database: 2

 • Park Domain 3

Standard

120,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 2GB

 • Băng thông: 100GB

 • Domain: 3

 • Subdomain: 10

 • POP3: 100

 • MySQL Database: 2

 • Park Domain 5

Advance

150,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 3GB

 • Băng thông: 150GB

 • Domain: 4

 • Subdomain: 10

 • POP3: 150

 • MySQL Database: 3

 • Park Domain 6

Pro

200,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 5GB

 • Băng thông: Unlimited

 • Domain: 5

 • Subdomain: 10

 • POP3: 200

 • MySQL Database: 4

 • Park Domain 8

Business

300,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 8GB

 • Băng thông: Unlimited

 • Domain: 6

 • Subdomain: 10

 • POP3: Unlimited

 • MySQL Database: 8

 • Park Domain 10

Premium

400,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 10GB

 • Băng thông: Unlimited

 • Domain: 6

 • Subdomain: 10

 • POP3: Unlimited

 • MySQL Database: 10

 • Park Domain 12

Gold

500,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 15GB

 • Băng thông: Unlimited

 • Domain: 8

 • Subdomain: 10

 • POP3: Unlimited

 • MySQL Database: 12

 • Park Domain 15

Diamond

600,000đ

 • Dung lượng lưu trữ: 20GB

 • Băng thông: Unlimited

 • Domain: 10

 • Subdomain: 12

 • POP3: Unlimited

 • MySQL Database: 15

 • Park Domain 20