Bảng giá hosting

Start
45,000đ
Dung lượng lưu trữ: 500MB
Băng thông: 10GB
Domain: 1
Subdomain: 10
POP3: 50
MySQL Database: 1
Park Domain 1
Đăng ký Hosting
Basic
80,000đ
Dung lượng lưu trữ: 1GB
Băng thông: 50GB
Domain: 2
Subdomain: 10
POP3: 100
MySQL Database: 2
Park Domain 3
Đăng ký Hosting
Standard
120,000đ
Dung lượng lưu trữ: 2GB
Băng thông: 100GB
Domain: 3
Subdomain: 10
POP3: 100
MySQL Database: 2
Park Domain 5
Đăng ký Hosting
Advance
150,000đ
Dung lượng lưu trữ: 3GB
Băng thông: 150GB
Domain: 4
Subdomain: 10
POP3: 150
MySQL Database: 3
Park Domain 6
Đăng ký Hosting
Pro
200,000đ
Dung lượng lưu trữ: 5GB
Băng thông: Unlimited
Domain: 5
Subdomain: 10
POP3: 200
MySQL Database: 4
Park Domain 8
Đăng ký Hosting
Business
300,000đ
Dung lượng lưu trữ: 8GB
Băng thông: Unlimited
Domain: 6
Subdomain: 10
POP3: Unlimited
MySQL Database: 8
Park Domain 10
Đăng ký Hosting
Premium
400,000đ
Dung lượng lưu trữ: 10GB
Băng thông: Unlimited
Domain: 6
Subdomain: 10
POP3: Unlimited
MySQL Database: 10
Park Domain 12
Đăng ký Hosting
gold
500,000đ
Dung lượng lưu trữ: 15GB
Băng thông: Unlimited
Domain: 8
Subdomain: 10
POP3: Unlimited
MySQL Database: 12
Park Domain 15
Đăng ký Hosting
diamond
600,000đ
Dung lượng lưu trữ: 20GB
Băng thông: Unlimited
Domain: 10
Subdomain: 12
POP3: Unlimited
MySQL Database: 15
Park Domain 20
Đăng ký Hosting