Về Kan Solution

Bạn thắc mắc vì sao website bạn đầu tư thiết kế website rất nhiều tiền, cũng đổ tiền quảng cáo với ngân sách khủng nhưng hiệu quả bán hàng không được như ý, thậm chí không bằng các website nhìn rất xấu

Website thành công không chỉ dựa vào yếu tố đẹp, mà nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố từ nội dung, cấu trúc code, nội dung, tuổi thọ, tốc độ, các liên kết khác. Bạn cần hiểu rõ thế mạnh của mình để có thể xây dựng chiến lược lâu dài cho website

Đăng ký tư vấn

Thông tin hoạt động

Năm 2013

Năm 2017

Năm 2019

Quy trình dịch vụ

Phân tích yêu cầu

Yêu cầu của khách hàng bắt đầu từ vấn đề cần giải pháp. Chúng tôi hướng đến giải quyết vấn đề của khách hàng

Thống nhất hợp đồng dịch vụ

Một giải pháp hợp lý khi giải quyết được vấn đề trong nguồn lực hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và ngân sách phù hợp

Triển khai thực hiện dịch vụ

Đội ngũ Kan Solutions làm việc dựa trên giải pháp và sự sáng tạo. Làm việc chuyên nghiệp, tận tậm để đảm bảo tiến độ.

Khách hàng phản hồi và chỉnh sửa

Phản hồi và điều chỉnh trên cơ sở sự hài lòng của khách hàng Ba thành phần phản hồi: Cấu trúc, thiết kế, nội dung

Hướng dẫn bàn giao sản phẩm

Bàn giao sản phẩm sau khi khách hàng hài lòng và thanh lý hợp đồng. Hướng dẫn và đào tạo sử dụng, quản trị hiệu quả

    Đăng ký tư vấn dịch vụ