Để khai thác tối đa tiềm năng của AI và LLM, điều quan trọng là phải biết cách tạo prompt hiệu quả. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết 4 phương pháp phổ biến để tạo prompt: Prompt Framework, Kỹ thuật Prompt, Công thức Prompt và Mẫu Prompt.

So sánh tổng quan về Prompt Framework, Kỹ thuật Prompt, Công thức Prompt và Mẫu Prompt

Prompt Framework

 • Định nghĩa: Bộ công cụ và hướng dẫn giúp người dùng tạo prompt dễ dàng và hiệu quả hơn.
 • Mục đích: Cung cấp giao diện, tài nguyên và hỗ trợ để người dùng xây dựng prompt phù hợp với nhu cầu của họ.
 • Ưu điểm: Dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, cung cấp cộng đồng và tài nguyên.
 • Nhược điểm: Có thể phức tạp cho người mới bắt đầu, một số framework có giá thành cao.
 • Ví dụ: Prompt Engineering Library (PEL), Prompt Cascade, Prompt Tuner, Prompt Studio

Kỹ thuật Prompt

 • Định nghĩa: Phương pháp được sử dụng để tạo ra các prompt hiệu quả cho LLM.
 • Mục đích: Cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách viết prompt, sử dụng các thành phần và cấu trúc khác nhau để đạt được mục đích mong muốn.
 • Ưu điểm: Linh hoạt, hiệu quả cao, có thể tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể.
 • Nhược điểm: Yêu cầu kiến thức về LLM và kỹ năng viết prompt.
 • Ví dụ: RACE Prompt, RISE Prompt, Few-Shot Prompt

Công thức Prompt

 • Định nghĩa: Tập hợp các quy tắc hoặc hướng dẫn cụ thể về cách viết prompt cho một nhiệm vụ hoặc loại nhiệm vụ cụ thể.
 • Mục đích: Đưa ra cấu trúc và nội dung cơ bản cho prompt, giúp người dùng dễ dàng tạo ra prompt chính xác và hiệu quả.
 • Ưu điểm: Đơn giản, nhanh chóng, dễ hiểu.
 • Nhược điểm: Ít linh hoạt hơn so với kỹ thuật prompt, chỉ phù hợp cho các nhiệm vụ đơn giản hoặc có quy trình cố định.
 • Ví dụ: Công thức prompt để viết email, công thức prompt để tạo nội dung sáng tạo

Mẫu Prompt hay Prompt Template

 • Định nghĩa: Mẫu prompt được sử dụng để tạo prompt cho các nhiệm vụ cụ thể.
 • Mục đích: Cung cấp cấu trúc và nội dung mẫu cho prompt, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian, công sức, phù hợp cho người mới bắt đầu.
 • Nhược điểm: Ít linh hoạt, có thể không phù hợp cho tất cả các trường hợp.
 • Ví dụ: Mẫu prompt cho dịch ngôn ngữ, mẫu prompt cho tóm tắt văn bản

So sánh đặc điểm của Prompt Framework, Kỹ thuật Prompt, Công thức Prompt và Mẫu Prompt

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa 4 loại, dưới đây là phân tích so sánh tính chất của chúng:

1. So sánh tính linh hoạt:

 • Prompt Framework: Cung cấp nhiều tùy chọn và công cụ để tạo prompt cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: Prompt Cascade cho phép tự động hóa việc tạo prompt cho tóm tắt văn bản, dịch ngôn ngữ, v.v.
 • Kỹ thuật Prompt: Linh hoạt hơn so với công thức prompt và mẫu prompt, cho phép người dùng tùy chỉnh prompt để phù hợp với nhu cầu cụ thể. Ví dụ: RACE Prompt có thể được sử dụng để viết nhiều loại nội dung sáng tạo khác nhau, như bài báo, bài thơ, kịch bản, v.v.
 • Công thức Prompt: Ít linh hoạt hơn so với kỹ thuật prompt, nhưng vẫn có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ: công thức prompt để viết email có thể được sử dụng để viết nhiều loại email khác nhau, như email giới thiệu, email cảm ơn, v.v.
 • Mẫu Prompt: Rất ít linh hoạt, chỉ phù hợp cho một số nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: mẫu prompt cho dịch ngôn ngữ chỉ có thể được sử dụng cho nhiệm vụ dịch ngôn ngữ.

2. So sánh độ phức tạp:

 • Prompt Framework: Có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu do có nhiều tùy chọn và tính năng.
 • Kỹ thuật Prompt: Yêu cầu kiến thức về LLM và kỹ năng viết prompt để sử dụng hiệu quả.
 • Công thức Prompt: Đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp cho người mới bắt đầu.
 • Mẫu Prompt: Rất đơn giản, chỉ cần điền thông tin vào mẫu là có thể sử dụng.

3. So sánh hiệu quả:

 • Prompt Framework: Có thể tạo ra prompt hiệu quả cao nếu được sử dụng đúng cách.
 • Kỹ thuật Prompt: Có thể tạo ra prompt hiệu quả cao nhất nếu người dùng có kiến thức và kỹ năng phù hợp.
 • Công thức Prompt: Có thể tạo ra prompt hiệu quả cho các nhiệm vụ đơn giản.
 • Mẫu Prompt: Có thể tạo ra prompt hiệu quả cho một số nhiệm vụ cụ thể, nhưng hiệu quả có thể không cao bằng các phương pháp khác.

4. So sánh tính phổ biến:

 • Prompt Framework: Ngày càng phổ biến do sự phát triển của LLM và nhu cầu tạo prompt hiệu quả.
 • Kỹ thuật Prompt: Được sử dụng bởi các chuyên gia và người dùng có kinh nghiệm về LLM.
 • Công thức Prompt: Phổ biến đối với người mới bắt đầu và người dùng cần tạo prompt nhanh chóng và dễ dàng.
 • Mẫu Prompt: Phổ biến đối với người dùng cần tạo prompt cho một số nhiệm vụ cụ thể mà không cần đầu tư nhiều thời gian và công sức.

Bảng so sánh tóm tắt:

Đặc điểm Prompt Framework Kỹ thuật Prompt Công thức Prompt Mẫu Prompt
Tính linh hoạt Cao Cao Thấp Rất thấp
Độ phức tạp Cao Trung bình Thấp Rất thấp
Hiệu quả Cao Cao Trung bình Thấp
Tính phổ biến Ngày càng phổ biến Được sử dụng bởi chuyên gia Phổ biến Phổ biến

Lựa chọn phương pháp prompt phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu, mục tiêu, trình độ và ngân sách của người dùng.

 • Người mới bắt đầu: Nên sử dụng công thức prompt hoặc mẫu prompt để tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Người dùng có kinh nghiệm: Có thể sử dụng kỹ thuật prompt hoặc prompt framework để tạo ra prompt hiệu quả cao cho các nhiệm vụ cụ thể.
 • Người dùng cần hỗ trợ tạo prompt cho nhiều nhiệm vụ: Nên sử dụng prompt framework.