• admin
  • 377

Quản lý đơn hàng

Đơn đặt hàng được tạo khi khách hàng hoàn tất quy trình thanh toán và chúng chỉ hiển thị với...

Xem thêm
  • admin
  • 375

Quản lý mã giảm giá của cửa hàng

Mã giảm giá là một cách tuyệt vời để giảm giá và phần thưởng cho khách hàng của bạn, đồng...

Xem thêm
  • admin
  • 372

Thêm hình ảnh và thư viện hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh được đo và đặt theo pixel, ví dụ: 800 x 800 pixel. Lưu ý rằng số đầu tiên...

Xem thêm
  • admin
  • 372

Thêm và quản lý sản phẩm

Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên, bạn hãy tìm hiểu qua cách hoạt động và tổ chức của danh...

Xem thêm

    Đăng ký tư vấn dịch vụ