TRACE Framework, Khung này, tập trung vào Nhiệm vụ, Yêu cầu, Hành động, Bối cảnh và Ví dụ, cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để xây dựng các lời nhắc rõ ràng, phù hợp với ngữ cảnh và có khả năng gợi ra các phản hồi chính xác, có thể thực hiện được từ các hệ thống AI.

Thông qua TRACE, các kỹ sư câu lệnh có thể đảm bảo rằng mọi khía cạnh trong yêu cầu của họ đều được giải quyết, từ định nghĩa nhiệm vụ ban đầu đến việc đưa vào các chi tiết theo ngữ cảnh và ví dụ minh họa, tạo điều kiện cho kết quả đầu ra AI phong phú hơn và nhiều sắc thái hơn.

Tổng quan về Khung TRACE

 • TASK – Nhiệm vụ: Xác định rõ ràng nhiệm vụ hoặc thách thức cụ thể cần giải quyết, đặt mục tiêu cho sự tham gia của AI.
 • REQUEST – Yêu cầu: Đưa ra yêu cầu trực tiếp tới AI, chỉ định loại phản hồi hoặc hành động mong muốn.
 • ACTION – Hành động: Trình bày chi tiết các hành động mà AI dự kiến ​​sẽ thực hiện, cung cấp hướng dẫn về cách tiếp cận nhiệm vụ.
 • CONTEXT – Bối cảnh: Cung cấp thông tin cơ bản hoặc hoàn cảnh xung quanh nhiệm vụ, nâng cao sự hiểu biết và mức độ liên quan của AI đối với phản ứng của nó.
 • EXAMPLE – Ví dụ: Bao gồm một ví dụ hoặc nguyên mẫu về kết quả mong muốn, đưa ra điểm tham chiếu cụ thể cho đầu ra của AI.

Ví dụ sử dụng Khung TRACE

Để tạo câu lệnh cho AI phân tích xu hướng thời trang bền vững, khung TRACE có thể được áp dụng như sau:

 • ‘Nhiệm vụ: Phân tích các xu hướng hiện nay về thời trang bền vững.’
 • ‘Yêu cầu: Tạo một báo cáo nêu bật các chuyển động, tài liệu và hành vi chính của người tiêu dùng.’
 • ‘Hành động: Xem lại các bài báo, nghiên cứu gần đây và thông tin chi tiết trên mạng xã hội về thời trang bền vững.’
 • ‘Bối cảnh: Xem xét sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường.’
 • ‘Ví dụ: Bao gồm các nghiên cứu điển hình về các thương hiệu thời trang bền vững thành công và chiến lược của họ.’

 

Điểm mạnh và điểm yếu của TRACE Framework

Điểm mạnh

 • Thiết kế câu lệnh toàn diện: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các lời nhắc toàn diện nhằm hướng dẫn AI tạo ra các phản hồi chi tiết và phù hợp với ngữ cảnh.
 • Sự rõ ràng và định hướng nâng cao: Bằng cách chỉ định từng thành phần của TRACE, nó cung cấp các hướng dẫn và kỳ vọng rõ ràng, dẫn đến kết quả đầu ra AI được nhắm mục tiêu nhiều hơn.
 • Bối cảnh phong phú: Việc đưa vào bối cảnh và ví dụ đảm bảo rằng các phản hồi của AI dựa trên mức độ liên quan và khả năng ứng dụng trong thế giới thực.

Điểm yếu

 • Độ phức tạp ngày càng tăng: Bản chất chi tiết của khuôn khổ đòi hỏi đầu tư ban đầu nhiều hơn vào việc xây dựng nhanh chóng, có khả năng làm chậm quá trình phát triển câu lệnh.
 • Tiềm năng thông số kỹ thuật quá mức: Việc cung cấp các chi tiết và ví dụ mở rộng có thể hạn chế quyền tự do sáng tạo của AI trong việc tạo ra phản hồi.

Các trường hợp sử dụng tối ưu cho Khung TRACE

Khung TRACE rất phù hợp cho các nhiệm vụ phân tích phức tạp, tạo nội dung đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về ngữ cảnh, ứng dụng giáo dục và bất kỳ tình huống nào mà hướng dẫn chi tiết và tính cụ thể có thể nâng cao đáng kể chất lượng của nội dung do AI tạo ra.

Kết luận

Khung TRACE thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực Kỹ thuật Prompt AI, cung cấp một phương pháp có cấu trúc và chi tiết để tạo lời nhắc. Bằng cách áp dụng khuôn khổ này, người dùng có thể cải thiện đáng kể độ chính xác, mức độ liên quan và chiều sâu của các tương tác AI, đạt được kết quả vừa có ý nghĩa vừa có tác động.